Ligia Bouton

http://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/ligia_bouton.php

Advertisements